Popis aplikácie

Prístup do aplikácie Práca s aplikáciou

Registrácia a prihlásenie

Na prácu s aplikáciou Preložená legislatíva je potrebné sa najprv zaregistrovať. Pre registráciu zadajte vaše meno, email (zároveň slúži ako prihlasovacie meno) a zvoľte si heslo. Po úspešnej registrácii vás systém automaticky prihlási a je možné s aplikáciou pracovať. Ak nemáte zaplatené predplatné, texty v aplikácii budú čiastočne prepísané slovom DEMO, no inak sú všetky funkcie plne k dispozícii na odskúšanie. Po zaplatení predplatného budete mať k dispozícii plnohodnotné texty predpisov a ich preklady.

Voľby pre prihlásenie (odhlásenie) a registráciu (zmenu profilu) nájdete v pravom hornom rohu aplikácie:

Objednanie služby

Pre plnohodnotné využívanie aplikácie Preložená legislatíva je potrebné si objednať predplatné. V súčasnosti je možné si objednať preloženú legislatívu Českej alebo Slovenskej republiky do anglického jazyka. V budúcnosti pribudnú preklady aj do ďalšie jazykov a bude sa rozširovať aj zoznam predpisov v rámci jednotlivých jazykov. Jednotlivé preklady sú udržiavané v rámci noviel, k dispozícii sú vždy aktuálne znenia daných predpisov a ich prekladov. Časové znenie predpisov je spracované od 1. 5. 2011. Ceny jednotlivých modulov nájdete v cenníku. Predplatné si môžete objednať kliknutím na položku v menu Objednať predplatné. Objednaním predplatného získate prístup do aplikácie na 12, 24 alebo 36 mesiacov. Po zaregistrovaní objednávky bude záujemcovi automaticky vystavená a zaslaná e-mailom preddavková faktúra. Po jej uhradení budete mať k dispozícii plnohodnotné texty predpisov a ich preklady.

Obsahové a paragrafové členenie

V rámci zobrazovania textov je možné prepínať medzi paragrafovým a obsahovým členením. Obsahové členenie vám pomôže lepšie sa zorientovať v logickej štruktúre predpisu. Ak hľadáte konkrétny paragraf, je vhodné použiť členenie podľa paragrafov. V rámci obsahovej štruktúry je možné zobraziť celý predpis, a to kliknutím na prvú položku (odkaz) v zozname.

Obsahové a paragrafové členenie prepnete pomocou ikony:

Prepínanie jazykovej verzie

Počas práce s predpisom je možné prepínať medzi originálnym znením a prekladom. Prepnutím sa zmení nielen samotný text, ale aj obsah alebo paragrafové znenie predpisu. Keď je nastavené dvojjazyčné zobrazenie predpisu, prepne sa poradie zobrazovaných textov. Pomocou prepínania jazykovej verzie sa určuje jazyk pre fulltextové vyhľadávanie. Bližšie informácie o fulltextovom vyhľadávaní nájdete v popise Vyhľadávanie.

Jazykovú verziu prepnete pomocou ikony:

Dvojjazyčné zobrazenie

Aplikácia Preložená legislatíva umožňuje takzvané dvojjazyčné zobrazenie. Na jednej stránke sa vedľa seba zobrazí originálne aj preložené znenie predpisu, čo umožňuje jednoduchým spôsobom porovnať originálny text s prekladom.

Dvojjazyčné znenie zapnete/vypnete pomocou ikony:

Synchronizácia textov

Pri dvojjazyčnom zobrazení môže v prípade dlhého textu nastať situácia, keď sa jednotlivé časti textu nezobrazujú vedľa seba, a to z dôvodu, že preklady sú väčšinou dlhšie ako originálny text a tým pádom dochádza k posunu. Aplikácia umožňuje v tomto prípade tzv. synchronizáciu, t.j. začiatky paragrafov sa zarovnajú na rovnakú úroveň. (Upozornenie: V prípade zobrazenia celého textu veľkého kódexu môže synchronizácia trvať aj desiatky sekúnd. Synchronizácia je optimalizovaná pre prehľadávač Firefox) Text synchronizujete pomocou ikony

Znenie predpisu

Všetky predpisy a ich preklady sú udržiavané v aktuálnom znení. Do predpisov a prekladov sú zapracovávané novely, čím máte jedinečnú možnosť zobraziť si znenie textov k určitému konkrétnemu dátumu. Časové znenia predpisov s prekladmi sú k dispozícii od 1. 5. 2011.

Jednotlivé časové znenia prepnete pomocou ikony:

Vyhľadávanie

V rámci aplikácie je možné fulltextovo vyhľadávať v jednotlivých predpisoch. Vyhľadávať je možné nielen v originálnom znení predpisu, ale aj v prekladoch. Ak vyhľadávate v originálnom znení, vyhľadávané výrazy je potrebné zadávať gramaticky správne spolu s diakritikou - pri vyhľadávaní sa používa lingvistika a hľadané výrazy sa skloňujú. Tým sa zaručí, že systém nájde všetky tvary hľadaného výrazu. Ak vyhľadávate v prekladoch, hľadá sa výraz presne tak, ako ste ho zadali. Vyhľadáva sa vždy v tej jazykovej verzii, ktorá je práve zobrazená, t. j. v jazyku, v ktorom je zobrazený obsah alebo paragrafové členenie. Ak je zapnuté dvojjazyčné zobrazenie, vyhľadáva sa rovnakým spôsobom. Vyhľadáva sa vždy iba v aktuálne zobrazenom časovom znení predpisu. Ak chcete vyhľadávať v inom časovom znení predpisu, je potrebné ho najprv prepnúť.

Hľadaný výraz zadáte do vyhľadávacej masky: