Kontakty

Česká republika
Wolters Kluwer ČR, a. s.
U Nákladového nádraží 10
130 00 Praha 3

IČ:   63077639
DIČ: CZ63077639

Servis & hotline: 246 040 111
E -mail: trleg@aspi.cz
Web: www.wkcr.cz
Slovenská republika
Wolters Kluwer SR s. r. o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

IČO:     31348262
IČ DPH: SK2020300964

Servis & hotline: 258 102 020
E -mail: trleg@aspi.sk
Web:  www.iura.sk